Flensborg 1.

FDF har et formål

Formålet med FDF har lige siden starten i 1902 været at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. FDF er en frivillig og selvstændig del af folkekirkens arbejde med børn og unge, og FDF Flensborg 1. kreds har tilknytning til de danske kirker i Flensborg. I FDF lærer dine børn Fadervor og hører de kendte bibelhistorier. Hvert møde starter eller slutter med en andagt med sang og fortælling, og på alle ture og lejre starter og slutter dagen med forkyndelse og snak om evangeliet, der gerne skulle give masser af livsmod og tro på fremtiden.

Udfordringer og fællesskab

Aktiviteterne i FDF er mangfoldige. Men fælles for dem er, at de både giver udfordringer til store og små og skaber et godt fællesskab mellem børn, unge og voksne. I FDF er samværsformen, der bygger på gensidig tillid, lige så vigtig som de enkelte aktiviteter. FDF ønsker også at være med til at forbedre børns generelle vilkår i såvel folkekirken som resten af samfundet.

Lederne er frivillige

Ligesom børnene i FDF er lederne med helt frivilligt. Hverken klasseledere, kredsledere eller bestyrelsen er ansatte eller får på anden måde løn for arbejdet. Alle er med af bare lyst i deres fritid. Lederne i FDF er lige så forskellige som alle andre, men fælles er, at alle har lyst at give børn og unge gode oplevelser og mod på livet.Senest opdateret: 26.06.2007 10:22:33