Flensborg 1.

FDF er Danmarks ældste børne- og ungdomsarbejde

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er Danmarks ældste arbejde for børn og unge. Frivilligt Drenge Forbund, FDF, blev stiftet i 1902 af den unge arkitekt Holger Tornøe fra Frederiksberg og hans ven Ludvig Valentiner, der læste til præst. FDF startede for første gang i Sydslesvig efter 2. verdens krig i Tønning i 1946. I Flensborg startede FDF Flensborg 1. kreds i 1947.

Kun for drenge

I starten var FDF kun for drenge over 11 år. Formålet med FDF var at lave en anderledes form for søndagsskole, hvor der ikke blot blev fortalt bibelhistorier men også var plads til masser af fysisk udfoldelse. Aktiviteterne var først og fremmest marchøvelser med musik i spidsen, lege i det fri, idræt, foredrag og bibeltimer.

Opfandt sommerlejren

Få år efter starten af FDF kom sommerlejren til, og her fik drengene mulighed for at udfolde sig som ingen andre steder. FDF var nemlig først med den idé i Danmark.

FPF, FDF/FPF og igen FDF

I 1952 stiftede Signe Larsen og Willy Gravesen Frivilligt Pige Forbund, FPF. I begyndelsen af 1970´erne kom pigerne også med i FDF Flensborg 1. kreds. I 1974 blev de to forbund slået sammen til FDF/FPF. I 1994 besluttede landsmødet at forkorte navnet til Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF.

34.000 medlemmer

I dag har FDF mere end 34.000 medlemmer i hele Danmark og Sydslesvig fordelt i mere end 450 lokale kredse. FDF Flensborg 1. kreds er som de øvrige kredse en selvstændig enhed under Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund.Senest opdateret: 26.06.2007 10:21:40