Flensborg 1.

Lederne mødes og planlægger sammen

Det er klasselederne og assistenterne, der har anvaret for at planlægge gode møder for den enkelte klasse. Samtidig mødes alle kredsens ledere til ledermøde ca. en gang hveranden måned. Her planlægger de kredsens fælles arrangementer som sæsonstart, kredsweekender, fastelavnsfesten. I spidsen for lederne står kredslederen. Hun er ledernes leder og har ansvaret for at alt i kredsen fungerer godt i det daglige.

Bestyrelsen har ansvaret

Det er bestyrelsen, der har det egentlige ansvar for kredsens økonomi og forankring i lokalområdet. Bestyrelsen er også ansvarlig for, at kredsen drives i overensstemmelse med FDFs formål. Der er valg til bestyrelsen hvert år i januar og valget gælder for to år. Bestyrelsen består af to forældre, kredslederen, en senior, en leder valgt af lederrådet og en repræsentanter fra de danske kirker i Flensborg. Bestyrelsen besætter selv posterne som formand og kasserer.

Forældreopgaver ~ det kan du komme ud for som forældre

Som forældre til FDF'ere i Flensborg 1. kreds vil vi meget gerne have din hjælp af og til. Specielt i forbindelse med

  • at bage kage til weekendture
  • at være tante i køkkenet på Distriktslejre og weekendture
  • at hjælpe med at julekortene, som Støttekredsens for FDF i Sydslesvig udgiver
Du er altid velkommen til at fortælle dit barns leder, hvis du gerne vil hjælpe med et eller andet. Kredslederen kan også finde på at skrive eller ringe rundt for at få hjælp til bestemte opgaver.

 Senest opdateret: 26.06.2007 10:24:48